MONITORING NALEŻNOSCI

Monitoring należności to nic innego jak niezawodny budzik finansowy!

Skuteczne narzędzie motywowania klientów do terminowej spłaty należności. 

W ramach monitoringu należności stosujemy sprawdzone procedury:

  • prowadzenie stałego rejestru sprzedaży, czyli bazy danych, która zawiera informacje o wszystkich zawartych transakcjach oraz terminach ich płatności,
  • kontakty telefoniczne oraz mailowe (w języku polskim i niemieckim),
  • wysyłka pisemnych przypomnień (w języku polskim i niemieckim).

Korzyści monitoringu należności:

  • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w terminowym płaceniu należności,
  • kontrola stabilności finansowej klientów,
  • Relatywnie niskie koszty usługi w stosunku do ryzyka utraty płynności finansowej.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!