Cennik usług

Usługi windykacyjne

Cennik usług

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych

Wysokość naszego honorarium za świadczone usługi windykacyjne ustalana zależy wysokości zlecenia i jest pobierana dopiero po odzyskaniu wierzytelności (długu).

Wysokość zobowiązania
Kwota w zł 1.000 – 5.000  5.00 – 10.000  powżej 10.000
Prowizja 8% – 20% 7% – 15% 6% do 12%
Stali klienci  maks. 15% maks. 10% maks. 8%

KONTO BANKOWE | Bank PKO S.A.  IBAN: PL51 1240 3116 1111 0010 8374 0719

 

Odzyskujemy długi na każdym etapie postępowania, bez względu na czas powstania oraz skalę trudności.

 

Stała opieka prawna

Honorarium za świadczone usługi prawne ustala mec. Aleksandra Stachowiak indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość zależy od nakładu pracy oraz złożoności zagadnienia prawnego.